Interaktywna lekcja w Bramie Miasta Poznania

17 stycznia, 2015

Dnia 16 stycznia odbyła się wycieczka klas IV-VI do Bramy Poznania. Wyjazd był o godz. 8.00. Kiedy dotarliśmy na miejsce, rozdzieliśmy się na dwie grupy: uczniowie kl. IV i V stanowiła I grupę, uczniowie kl. VI – drugą. Podział był związany z tematem lekcji historii.

Pani przewodnik opowiadała nam o grodzie Poznania, który składał sie z dwóch  części: książęcej i podgrodzia. Gród ten z obydwu stron otoczony był rzekami: Wartą i Cybiną, co uniemożliwiało dostanie sie wrogów. Wszystko to było można zobaczyć w formie interaktywnej makiety, pod którą mogliśmy wejść, by wykonać kolejne zadania. Mieliśmy też wcielić się m.in. w rolę: rycerza, rybaka, księżnej i wskazać, w jakiej części grodu mieszkały te postacie za czasów bpa Jordana. To on był naszym duchowy przewodnikiem po Ostrowie Tumskim tego dnia.

Po zwiedzeniu Bramy Poznania pojechaliśmy obejrzeć jeszcze największą szopkę w Poznaniu, która znajduje się w kościele franciszkanów.

Wyjazd dostarczył nam niezapomnianych wrażeń oraz dużo wiedzy o grodzie poznańskim.

Julia Łukowska, kl. V


W piątek 16.01.2015r. Pani Monika – nauczycielka języka polskiego w naszej szkole zorganizowała wyjazd do Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, na zajęcia edukacyjne w Bramie Poznania.

Zajęcia edukacyjne zaczynały się o godzinie 9:30, dlatego też ze szkoły wyjechaliśmy godzinę wcześniej. Na miejscu spotkaliśmy się z Panią przewodnik, która przedstawiła nam postać biskupa Jordana. Przyjechał On ponad 1000 lat temu do Ostrowa Tumskiego jako pierwszy biskup. Królem Polski w owym czasie był Mieszko I.

Pani przewodnik, która prowadziła zajęcia przedstawiła nam tematykę zajęć i poszczególne tematy. Opowiedziała nam o grodzie, strukturze społecznej, średniowieczu i życiu codziennym. Przedstawiła nam, kim byli i czym zajmowali się w tamtych czasach mieszkańcy podgrodzia i grodu. W części głównej grodu mieściła się siedziba księcia. Podgrodzie było zamieszkiwane przez zwykłych ludzi, którzy byli ludnością służebną. Władca nakładał na nich obowiązki, w zamian za zwolnienie z płacenia daniny. Hodowali oni zwierzęta oraz wytwarzali produkty na potrzeby dworu.

Po przedstawieniu nam tematyki zajęć pani pokazała nam makietę Ostrowa Tumskiego i zachęciła do udziału w zajęciach. Zostaliśmy podzieleni na grupy: księżne, mieszkańcy, rybacy, rycerze, pisarze, handlarze. Byliśmy przez chwilę wyposażeni w przedmioty bezpośrednio związane z daną osobą, którą przedstawialiśmy. Rozwiązywaliśmy zadania w danym miejscu grodu, jeśli je rozwiązaliśmy, przechodziliśmy krok dalej. W ten sposób mogliśmy poznać gród od drugiej strony.

Zajęcia te były bardzo ciekawe, gdyż w bezpośredni i praktyczny sposób poznaliśmy historię i strukturę grodu. Lubię takie lekcje, ponieważ praktycznie więcej się zapamięta niż z teorii książkowych. Najlepszy efekt dały te zajęcia w momencie bezpośredniego uczestnictwa w nich, co dało odczucie klimatu tamtych czasów. Miło byłoby, gdybyśmy mieli więcej takich zajęć!

Wiktoria Wasiak kl. V