Od roku szkolnego 2014/2015 pracujemy z uczniami, wykorzystując innowacyjne metody nauczania!!!

3 października, 2015

 

W roku 2014/2015 zakupiliśmy sprzęt do nietypowej gry w tchoukball. To jedna z form stosowanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie podczas zajęć wychowania fizycznego. W kilku tylko szkołach w Polsce stosuje się tchoukball –jako jedną z form zajęć sportowych. 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zatwierdziło nam tę innowację w zakresie uzupełniania programu nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI.

To nasz kolejny sukces!!! Ale to nie koniec –

niebawem bowiem do oddziałów przedszkolnych zostanie wprowadzona innowacja ”Tablit”, która zakłada stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego opartego na metodzie projektów i implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką słów i fraz w języku angielskim, a nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracować będą z „Odyseją Umysłu”  – programem, który  ma na celu rozwijanie zdolności twórczych uczniów i zachęcanie ich do kreatywnego rozwiązywania problemów.

tch1

W encyklopedii znajdziemy taką definicję tego nowoczesnego i bardzo mało rozpowszechnionego jeszcze w Polce sportu:

„Tchoukball [pisownia oryginalna, wym. czukbol], lub czukbol (pisownia spolszczona) – bezkontaktowa zespołowa gra sportowa rozgrywana przez dwie drużyny z użyciem piłki (podobnej do piłki używanej w grze w piłkę ręczną) oraz dwóch specjalnych ram z naciągniętą siatką, które pełnią rolę bramek. Zasady gry w tchoukball wymyślił i opracował na początku lat 70. XX wieku szwajcarski biolog dr Hermann Brandt. Dr Hermann Brandt pragnął stworzyć grę będącą ogólnodostępną formą aktywności fizycznej, pozwalającą budować więzi społeczne, a przy tym wolną od licznych kontuzji, przejawów agresji i niesportowych zachowań, cechujących większość współczesnych dyscyplin zespołowych. Stworzył grę, w której bezpośredni kontakt pomiędzy zawodnikami jest zabroniony, ograniczając tym samym do minimum możliwość faulowania, a w konsekwencji wystąpienia kontuzji”.

Tchoukball to sport bez agresji! „Zgodnie z założeniami twórcy gry, tchoukball ma być szeroko dostępny dla społeczeństwa, dlatego dostosowywanie zasad gry, w szczególności rozmiarów boiska, liczby zawodników czy liczby bramek, do konkretnych warunków jest jak najbardziej wskazane, pod warunkiem, że nie zniekształca ono ducha gry, jaki był zamysłem dr. Hermanna Brandta”.

 

tch2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tchoukball#Zasady_gry

M.W.