„Ogrody wspomnień – rzecz o panu Stanisławie Kuśnierkiewiczu”

14 marca, 2016

Od września 2015 roku uczniowie koła humanistycznego z Publicznej Szkoły Podstawowej z Zimina, realizują projekt „ogrody wspomnień – rzecz o panu Stanisławie Kuśnierkiewiczu”

Do tej pory udało nam się dotrzeć do rodziny pana Stanisława – Pani Grażyny i pani Elżbiety. Pierwszą Panią będziemy gościć wkrótce w murach naszej szkoły. Do drugiej jedziemy na wywiad też niebawem. Chcemy bowiem poznać do głębi historię pierwszego kierownika naszej placówki, nauczyciela z pasją i wielkiego patrioty Polski, który swe życie oddał, służąc naszej Ojczyźnie.
Do tej pory zbieramy informacje o historii naszej szkoły z czasów XIX-wiecznych, nawiązaliśmy współpracę z Centralnym Archiwum Wojskowym i Archiwum Państwowym z siedzibą w Poznaniu. Jesteśmy w stałym kontakcie z Panią Martą Czerwieniec z „Ogrodów wspomnień”, której zdjęcia zbiorowej mogiły, w której spoczywa Pan Stanisław, publikujemy w tym artykule.

Poprzez realizację kolejnego już historycznego projektu uczniowie rozwijają myślenie historyczne, zwłaszcza zdolności do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych i kulturalnych, kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji. Ponadto praca w projekcie stanowi zachętę do zdobywania wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu. Uczniowie samodzielnie oceniają wydarzenia historyczne mające miejsce na terenie dzisiejszej szkoły w Ziminie, doskonalą umiejętności odczytywania interpretacji i analizy różnego typu źródeł historycznych, kształci się w nich umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł, umiejętność właściwej selekcji i wykorzystania ich w pracy oraz rozwija wiedzę o historii i kulturze własnego regionu i zainteresowanie jego przeszłością. Ponadto uczniowie nabywają szacunek dla dorobku minionych pokoleń, poznając tradycje i zwyczaje kultywowane przez mieszkańców regionu. Następuje stymulowanie kreatywności uczniów, ich ciekawości oraz zdolności rozwiązywania problemów, umiejętności współpracy i współdziałania uczniów w grupie i doskonalenie umiejętności korzystania z ITC i technik komputerowych.
Poprzez aktywizujące metody i formy pracy, które wymagają od uczniów aktywności, kreatywności oraz samodzielnego myślenia, kształtuje u uczniów samodzielność, umiejętność wyrażania własnych poglądów, argumentacji, pracy zespołowej i odpowiedzialność za jej efekt końcowy.
Celem końcowym naszego projektu jest wydanie książki o Panu Stanisławie Kuśnierkiewiczu. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie w czerwcu przygotowujemy się do wystawy poświęconej naszemu Przyszłemu Patronowi Szkoły.

portret Kuśnierkiewicza

Zdjęcie Pana Stanisława z rodzinnych prywatnych zbiorów, a przesłała Pani Elżbieta Kuśnierkiewicz.

Fot. Marta Czerwieniec- www.genealogiczne.pl

sro (85)  sro (86)