„Owoce w szkole”

8 maja, 2014

Po raz trzeci, w bieżącym roku szkolnym 2013/14, dzieci z klas I-III otrzymują owoce i warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”. Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Uczniom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

W ramach działań towarzyszących- propagujących zdrową dietę i styl życia-  uczniowie  klasy I przygotowały  teatrzyk kukiełkowy „Jedz owoce” i w dniu 28.11.2013r.zaprosiły na widowisko dzieci przedszkolne.

Prelekcje prozdrowotne, podkreślające zdrowotne aspekty owoców i warzyw,  prowadzą systematycznie wychowawcy i pani pielęgniarka- M. Kostka- Łopka. W porozumieniu ze szkolną biblioteką zorganizowano konkurs plastyczny, którego tematem było wykonanie dowolna techniką, ilustracji do wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”.

Nagrodzone prace autorstwa uczniów: Michał Wojciechowski – kl.I , Kacper Żuraw, Jakub Barczak, Karina Nowicka- klasa III, można podziwiać na wystawie, znajdującej się na dolnym korytarzu szkolnym.

Więcej na temat akcji, której patronuje Agencja Rynku Rolnego można przeczytać na stronie:

http://www.owocewszkole.org

Warto zajrzeć na tę stronę, ponieważ w zakładce „Owocowe gry” znajdują się kolorowanki, memory oraz różne gry i zabawy komputerowe przeznaczone dla dzieci z klas młodszych.

Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia. W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw.