Pierwsze informacyjne spotkanie dla rodziców w ramach projektu „Erasmus plus”

22 września, 2015

W dn. 17 września 2015 r., podczas zebrań z rodzicami, dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej przedstawiła zarys projektu, omówiła jego cel oraz zasady współpracy z krajami partnerskimi: Włochami, Węgrami oraz Turcją.

Pierwsze spotkanie międzynarodowe wszystkich przedstawicieli krajów uczestniczących w naszym projekcie „Z matematyką za pan brat-wymiana doświadczeń w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania matematyki”  nastąpi w listopadzie 2015 r. w naszej szkole. Spotkamy się z dyrekcją tychże placówek i ich nauczycielami-koordynatorami, by wspólnie opracować szczegółowy plan działań realizacji założonych przez nas celów oraz ustalić kryteria i dopracować m.in. regulamin i harmonogram rekrutacji uczniów do tego projektu. Pierwsza wymiana uczniów nastąpi bowiem niebawem. Do tego czasu nasi uczniowi muszą ”szlifować” język angielski, bowiem będą się komunikować z gośćmi tą drogą.

Po tym spotkaniu rodzice wszystkich szkół partnerskich, jak i naszej, zostaną zaproszeni na kolejne zebranie informujące o efektach dotychczasowej współpracy.

M. W.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: