Wizyta wójta gminy Kleszczewo – Sz. P. Bogdana Kemnitza w naszej szkole

5 maja, 2015

W dn. 30 kwietnia 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, w którym wzięliśmy udział po raz pierwszy. Celem głównym spotkania było zapoznanie uczestników i zaproszonych gości z różnorodną i bogatą tematyką historyczną naszej gminy…

Uczniowie koła humanistycznego odszukali ciekawe zabytki, poznali ich historię i zaopiekowali się jednym z nich-cmentarzem   w Krerowie. Poprzez realizację tego projektu rozwijamy u uczniów myślenie historyczne, zwłaszcza zdolności do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych i kulturalnych, kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji. Ponadto:

• zachęcamy do zdobywania wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,

• kształtujemy umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych,

• doskonalimy umiejętności odczytywania interpretacji i analizy różnego typu źródeł historycznych,

• kształcimy umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł, umiejętność właściwej selekcji i wykorzystania ich w pracy,

• rozwijamy wiedzy o historii i kulturze własnego regionu, zainteresowanie jego przeszłością,

• rozwijamy szacunek dla dorobku minionych pokoleń,

• poznajemy tradycje i zwyczaje kultywowane przez mieszkańców regionu,

• wdrażamy uczniów do prezentowania własnych poglądów i opinii,

• stymulujemy kreatywności uczniów, ich ciekawości oraz zdolności rozwiązywania problemów,

• rozwijamy umiejętności współpracy i współdziałania uczniów w grupie,

• doskonalimy umiejętności korzystania z programów komputerowych: Word, Power Point, Paint,

 

Stosujemy metody i formy pracy, takie, które wymagają od uczniów aktywności, kreatywności oraz samodzielnego myślenia. Ten rodzaj zajęć ma charakter praktyczny, ponieważ kształtuje u uczniów samodzielność, umiejętność wyrażania własnych poglądów, argumentacji, kształtuje umiejętność pracy zespołowej i odpowiedzialność za jej efekt końcowy, co jest niezwykle ważne podczas prac długoterminowych takich jak projekt.

Realizując program będę korzystała również z takich metod i formy pracy, jak:

• praca w grupach,

• dyskusja,

• drzewo decyzyjne,

• debata „za i przeciw”,

• burza mózgów,

• analiza SWOT,

• symulacja,

• portfolio,

• praca z atlasem historycznym,

• praca z tekstem źródłowym,

• wywiady, reportaże,

• samodzielna praca uczniów.

 

Podsumowaniem programu był szkolny pokaz multimedialny projektu„ Ślady przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki” oraz wystawa prac uczniów. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Wójt – Bogdan Kemnitz, który wysłuchał naszej relacji z działań oraz pogratulował uczniom wzięcia udziału w tak pięknym projekcie. Wśród zaproszonych gości byli również sołtysi z sąsiednich gmin, m.in. Pan Stanisław Lesiński – sołtys wsi Zimin.

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności, wykonali na tę okoliczność prezentację multimedialną, filmik oraz zaproszenia.  Mamy nadzieję, że swoim zapałem i entuzjazmem do badania tajników historii naszego regionu zarazimy też innych członków szkolnej społeczności.

 

M. W.