1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

29 marca, 2016

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie włączyła się bardzo aktywnie w obchody 1050 rocznicy 

chrztu Polski. 

Uwieńczeniem naszych majowych prac będzie umieszczenie naszego projektu w bazie 

„przykładu dobrych praktyk” w Kuratorium Oświaty  w Poznaniu  

 

Projekt, który będziemy realizować w maju 2016 r., ma na celu upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski.

W związku z tym faktem  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie zaplanowała następujące działania:

 • przygotowanie gminnego konkursu historycznego „Mieszko I i jego czasy”
 • przygotowanie gminnego konkursu plastycznego
 • nawiązanie współpracy  z Urzędem Gminy Kleszczewo, której celem będzie objęcie patronatem   w/w. konkursów przez Wójta Gminy Kleszczewo
 • wyjazd integracyjny klas IV-VI do Muzeum Bramy Miasta Poznania na interaktywny pokaz prelekcji o chrzcie Polski
 • wystawa prac (plastycznych, literackich, technicznych, z wykorzystaniem technik ITC) na temat  czasów Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy
 • zorganizowanie podsumowania projektu w maju, w czasie którego:
 1. przeprowadzony zostanie finał gminny konkursu historycznego
  „Mieszko I i jego czasy”,
 2. zorganizowana będzie wystawa prac plastycznych, nadesłanych w konkursie,
 3. rozdane zostaną nagrody dla zwycięzców w/w konkursów;

 P.Biedziak i M. Więckowska 

SKMBT_C25316032214180

SKMBT_C25316032214200

SKMBT_C25316032214290

Regulamin konkrsu historycznego MieszkoI_i_jego czasy

Regulamin konkrsu plastycznego Chrzest Polskioczami dziecka